AKUSTIKA - za Audiofile

www.audion.hr

Audiofili

Uz već spomenutu funkcionalnost, estetska vrijednost tretmana uvijek mora biti najveća moguća.

Objašnjenje treba potražiti u položaju reprodukcijske opreme, koja najčešće zahtijeva postavljanje u najveću prostoriju u domu, onu za dnevni boravak.
Čak i audiofili koji svoj sustav izdvoje u posebnu prostoriju ponovo žele lijep i opuštajući izgled prostora jer je to mjesto u kojem uživaju u cjelokupnom doživljaju.
Za njih je Auralex Acoustics pripremio nekoliko serija vrhunskih proizvoda, poput poznate serije Elite i sustava SonoSuede.
Njihovim korištenjem lako je i jednostavno postići širokopojasnu apsorpciju i izdignuti izgled prostora na višu razinu.

Malo teorije, na razumljiv način

Kao što frekvencijski odaziv zvučnika mora biti linearan, tako je poželjno da i dijagram odjeka prostorije bude linearan. Nemalo smo se puta u praksi susreli s činjenicom da ljubitelji glazbe nepravedno optuže zvučnik da nema niskih tonova, dok je glavni krivac upravo srednjetonsko područje. Kako sad to?

Da bi u potpunosti razumjeli što se događa u prostoru trebamo obratiti pozornost na sastav zidova u prostoriji. Iz prakse znamo da se visoki tonovi raspršuju i upijanju na prvoj iole neravnoj prepreci. Čak je i običan sloj boje dovoljan da u potpunosti apsorbira jako visoke tonove. Niski tonovi imaju tendenciju 'preraspodjele' po prostoriji, odnosno, sve frekvencije niskotonskog područja nisu jednako zastupljene u svakoj točki prostora. To možemo zahvaliti valnoj prirodi niskih tonova, ?ije su valne duljine nerijetko ve?e od same prostorije. Deblji i teži zidovi (beton, opeka) odbijaju više niskih tonova, lakši i porozniji (gipsane ploče, gipsana žbuka na letvicama) ih upijaju i propuštaju dalje. O tome treba posebno voditi računa prilikom kupnje zvučnika. Što je zajedničko i visokim i niskim tonovima?

Neosjetljivost uha

... je točan odgovor. Ljudsko je uho u određenim slučajevima neosjetljivo na razlike unutar visoko- i niskotonskog područja, a ta razlika nekada može doseći i 12-20dB. Sada, svi oni audiofili koji tvrde da čuju od DC-UV, neka se ne naljute. Gornji dio spektra pogođen je i starenjem, što dodatno otežava raspoznavanje problema.

Ima li nade za nas?

Ima, itekako. Pravi problem leži u relativnim odnosima između područja, odnosno u mjerenoj i percipiranoj razlici u odnosu na srednjetonski spektar. Razlog tome je što baš srednje tonove najbolje čujemo, a u njima je sadržana velika većina glazbene informacije. Ta se sposobnost ponajviše razvila zahvaljujući evolucijskim uvjetima ljudi kao vrste, kao i nekim biološkim čimbenicima. Naime, i kroz naše uši te?e krv ?ije gibanje ima nisku frekvenciju od oko 10Hz, što bi nam stvaralo zna?ajne probleme, a sama masa bubnji?a i oblik uha apsorpcijom spre?avaju ulaz i razumijevanje jako visokih frekvencija. Jednostavno nismo tako napravljeni.

Ali, kupio sam linearan zvu?nik!

I dobro da jeste. Samo, rijetko koji proizvo?a? navodi u kojim je uvjetima izvršeno mjerenje. Sre?om, ve?ina ih prilikom odabira koli?ine niskih tonova koji bi zvu?nik trebao proizvesti prvo isproba u 'obi?noj' dnevnoj sobi, a to je ?esto mogu?e korigirati primicanjem i odmicanjem zvu?nika od zida. Rijetko se zvu?nici konstruiraju za rad u daleko u slobodnom prostoru, naj?eš?e se radi o referentnim modelima za ?ije se vlasnike smatra da mogu priuštiti ogroman dnevni boravak i/ili potpuno akusti?ki tretiranu slušaonu. Takvi su rijetki, ali postoje.

Tonalni balans

... je klju?na rije? za sve audiofile, a zbog zaboravnosti bi trebala biti napisana na vidljivom mjestu u domu. Uzmimo, npr. jedan 'linearan' zvu?nik. Njegovo mjerenje jasno dokazuje linearnost na okomitoj osi zvu?nika, ali ništa ne govori o koli?ini zvu?ne energije koju ?e on odaslati u prostor. Za to treba pogledati dijagram disperzije koji naj?eš?e nemamo. Bez koli?ine energije u prostoru teško je izra?unati koliko ?e energije u njemu ostati. Sre?om, neke stvari znamo iz prakse. Znamo, npr. da velika ve?ina proizvo?a?a cilja što širi rasap zvuka u prostoru, upravo da postigne uvjerljiviju iluziju 'žive svirke' i potpuno nestajanje zvu?nika pri reprodukciji. Tako?er znamo da je taj isti linearni odaziv mjeren na slušanoj udaljenosti i da ?e zvu?nik uspjeti 'dobaciti' tu linearnost do fotelje ili kau?a u dnevnom boravku/slušaoni. Kad ve? to znamo, onda se možemo vratiti na sami po?etak.

Odjek ili reverberacija

Ono što nam prakti?no kvari slušno zadovoljstvo je naša percepcija zvuka u vremenu, koje, iako kratko, ima znatan utjecaj na naš slušni doživljaj. Dok slušamo glazbu i ?ujemo osnovni ton, odmah nakon njega slijede problemi povezani s prostorijom u kojoj slušamo. Upravo nakon što je zvuk npr. violine prestao, slijedi ga tiši, tonalno sli?no obojan zvuk koji zovemo odjek. Prema glasno?i, karakteru i trajanju odjeka možemo zaklju?iti u kojoj se veli?ini prostorije nalazimo. Naravno, osobi zdravog razuma odmah je jasno da se radi o akusti?ki netretiranom dnevnom boravku i da se iluzija o koncertnoj dvorani ne može odigrati ?ak ni izme?u naših ušiju, iako je kao glazbena informacija snimljena na nosa?u zvuka. Dogodilo se da je odjek naše prostorije djelomi?no ili potpuno nadglasao odjek prostora u kojem je glazba snimljena i samim time zbunio naš mozak koji ne može pojmiti da u prostor od 15-40 m2 stane orkestar od 70 izvo?a?a. Na trenutke ?ujemo zvu?ni potpis jednog, a potom drugog prostora, što i nije baš tako Hi-Fi.

Kako prevariti samog sebe?

Najteže životno pitanje koje si možemo postaviti, ali potpuno objašnjenje izlazi iz okvira jednostavnog ?lanka. Šalu nastranu, u akustici ku?ne slušaone je to daleko jednostavnije. Jednostavno govore?i, trebamo ukloniti sva mogu?a i opravdana odstupanja u odjeku (u?initi ga linearnim), i pritom ne pretjerano prigušiti prostor u kojem slušamo, jer se i takav prostor percipira kao neprirodan. U ku?nim se uvjetima radi ve?inom o  podru?ju izme?u gornjeg niskotonskog i donjeg visokotonskog spektra.

Što Auralex Acoustics proizvode izdvaja od ostalih?

Upravo ?injenica da su najbolje optimizirani za tu namjenu, a tako?er i modularnost akusti?kih sustava. Svaki od sustava je jednostavno i jeftino nadogradiv.

Ali, ne znam ništa o akustici!

Nije važno, tu su Auralex Specijalisti koji ?e vam pomo?i kako da najjeftinije i najbolje prilagodite slušne uvjete. Vi samo pošaljite opis prostora na
info@audion.hr.

Što opis prostora mora sadržavati?

Dimenzije prostora, sastav materijala zidova, podova i stropa, položaj staklenih stijena (prozora, balkonskih vrata...) položaj zvu?nika i slušnog mjesta, popis velikih komada namještaja (zbog koli?ine apsorpcije) i eventualni budžet koji ste namijenili zahvatu. Potrudite se prije svega maksimalno simetrirati prostor, uklju?uju?i i položaj zvu?nika u odnosu na središnju os prostorije.Odnedavno je mogu?e i potpuno nevidljivo integrirati akusti?ke apsorbere, korištenjem usluge SonicPrint.